มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รับสมัครงาน 4 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รับสมัครงาน 4 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

โกดังแม่ดากระเป๋า รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้ -24 สิงหาคม 2563

โกดังแม่ดากระเป๋า รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตั้งแต่บัดนี้ -24 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563