กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563