โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตราตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตราตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้าง 119 อัตรา ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 63

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้าง 119 อัตรา ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 63

สำนักงานสาธารณสุข ยะลา รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9-16 กันยายน 2563

สสจ ยะลา รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 9-16 กันยายน 2563