มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้าง 16 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้าง 16 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตราตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตราตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รับสมัครงาน 4 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รับสมัครงาน 4 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

สพม.เขต 15 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2563

สพม.เขต 15 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2563

กศน.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563

กศน.ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563