ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดนราธิวาส หลายอัตรา สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดนราธิวาส 116 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงาน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงาน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563