ธกส. รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563