สวท.ยะลา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติ
– เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
– มีวุฒิการศึกษาระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
– มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย
– มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อาคารเลขที่ 16 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา(วงเวียนศาลหลักเมือง)ระหว่างวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 073 203584

error: