สำนักงาน พมจ.ยะลา รับสมัคร 5 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยะลา รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
2.นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
3.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
4.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ https://file.job.thai.com/

สถานที่รับสมัคร
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 659 6451

error: