สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา รับสมัคร 3 อัตรา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา รับสมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร ยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://yala.industry.go.th/ หัวข้อ (รับสมัครงาน )ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 23 กรกฎาคม 2564

error: