รพ.รามัน รับสมัคร 2 อัตรา วุฒิม.3 ขึ้นไป

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าทึ่)โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 กรกฏาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

error: