กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 53 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

การรับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/

ประกาศ