KERRY EXPRESS สาขารามัน รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

KERRY EXPRESS (สาขารามัน) เปิดรับสมัครพนักงาน (“””ด่วน””””) พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที!!!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
1.ขับรถจักรยานยนต์ส่งพัสดุโซนพื้นที่อำเภอรามัน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
1.เพศชาย””อายุ 21-35ปีบริบูรณ์
2.วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
3.มีใบขับขี่/จักรยานยนต์
4.มีรถจักรยานยนต์ ส่วนตัว

5.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
6.ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมี
ความรับผิดชอบ
7.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

เอกสารใช้สมัครงาน :
– รูปถ่าย 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
– สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร :
**สามารถมาสมัครได้ที่ เคอรี่สาขารามัน
โทร 0632175904  , 0613272217 , 0613279217
ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยครับ

ผู้ประกาศ สุไฮดี ดอเลาะเจะแต