Shopee Xpress รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

Shopee Xpress รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา พื้นที่ ยะลา ปัตตานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (Hub Supervisor) หลายอัตรา
พื้นที่ปฏิบัติงาน
-ยะลา
-ปัตตานี

คุณสมบัติ
-อายุ 25-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
-ใช้ Program MS Office ได้
-สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

-สามารถทำงานเป็นกะ และยึดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
-หากมีประสบการณ์ในธุรกิจจัดส่งพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากเป็นคนในพื้นที่และชำนาญเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
สมัครได้ที่ลิงก์นี้เลย https://sites.google.com/shopee.com/shopeeexpress

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน *หากไม่มีการติดต่อกลับเกิน2สัปดาห์ คุณสมบัติอาจจะยังไม่ตรงนะคะ*

ผู้ประกาศ สมัครงานกับ Shopee Express
ประกาศวันที่ 15/01/2564