สสจ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา รายได้ 19,500 บ./เดือน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี ขึ้นไป
-สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

-ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

2.แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี ขึ้นไป
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

-ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลไม้แก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

3.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี ขึ้น
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

-ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองจิก

4.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี ขึ้น
-สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น รับสมัคร 25-31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการเว็บไซต์สมัคร https://www.ptn.moph.go.th/

ประกาศ