รพ. สุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งหนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

คุณสมบัติ
-เพศ หญิง/ชาย
-วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
-อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่
-มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี และมีใจรักงานบริการ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไกงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ