โรงพยาบาลปะนาเระ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

โรงพยาบาลปะนาเระ ประกาศรับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 6,560 บาท

คุณสมบัติ
-เพศชาย
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ เช้า/บ่าย/ดึก
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
-วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
-ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ติดต่อรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปะนะเระ ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564