มนร. รับสมัครลูกจ้าง 300 อัตรา เงินเดือน 15,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 300 อัตรา

การจ้างงานเเบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1.บัณฑิตจบใหม่
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-จบไม่เกิน 3 ปี

2.ประชาชนทั่วไป
เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดวุฒิ

3.นักศึกษา
เงินเดือน 5,000 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี/อาชีวะ

พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

 

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร 073 709 030 ต่อ 1136,1188

เพิ่มเติม เริ่มสมัครได้ในวันที่ 16-20 ธันวาคม 2563
Linkรับสมัคร https://forms.gle/SdUKnZ67nFn5ajtP7
Linkระเบียบการรับสมัคร https://anyflip.com/bglh/xqse/