มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา รับสมัครลูกจ้าง 580 อัตรา

มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 580 อัตรา ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ covid 19
การจัดทำข้อมูลรายการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาทักษะ อาชีพใหม่
การจ้างงานเพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
การสร้างและพัฒนา Creative economy
การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้าน เทคโนโลยี/health
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ประชาชนทั่วไป
เงินนเดือน 9,000 บ.
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิ

2.บัณฑิตจบใหม่
เงินเดือน 15,000 บ.
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่เกิน 3 ปี

3.นักศึกษา
เงินเดือน 5,000 บ.
คุณสมบัติ
ป.ตรี/อาชีวะ

สถานที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครออนใลน์จำนวน 580 อัตรา เร็วๆนี้