มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ไม่จำกัดวุฒิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มีพื้นดำเนินงาน  ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล และพัทลุง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 ตำเเหน่ง เเละเลือกพื้นที่ได้ 1 ตำบล เท่านั้น

รับสมัครบัณทิตจบใหม่
คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง
-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
-ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เงินเดือน 15,000 บาท

รับสมัครนักศึกษา
คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง
-กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวษึกษา
-ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เงินเดือน 5,000 บาท

รับสมัครประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติ
-เพศชาย หญิง
-ไม่จำกัดวุฒิ
-ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เงินเดือน 9,000 บาท

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ประเด็นการดำเนินงาน
1. นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ เกษตร
2 นราธิวาส รือเสาะ สาวอ เกษตร
3 นราธิวาส แว้ง เอราวัณ เกษตร
4 ปัตตานี เมือง ตันหยงลุโล๊ะ กุ้งแห้ง /อาหารทะเล
5 ปัตตานี เมือง รูสะมิแล กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
6 ปัตตานี ยะหริ่ง บางปู กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
7 ปัตตานี หนอกจิก ดอนรัก เกษตร
8 ปัตตานี หนอกจิก ท่ากำชำ กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
9 ปัตตานี หนอกจิก บางตาวา กุ้งแห้ง/อาหารทะเล
10 พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางคำ ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
11 สงขลา สิงหนคร หัวเขา อาหารทะเล
12 สตูล เมือง บ้านควน ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
13 สตูล เมือง พิมาน ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร
14 สตูล ละงู น้ำผุด ท่องเที่ยวชุมชน / อาหาร

สถานที่รับสมัคร
สนใจติดต่อ 074282-902 หรือ Email wannasu@gmail.com  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ธันวาคม 2563 โดยยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เเละพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.outreach.psu.ac.th/ หรือ สมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/D9QEqG35PKWefgm47