ปตท. รับสมัครพนักงาน กว่า 1,000 อัตรา ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 63

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เดินหน้าโครงการ “Restart Thailand” ปตท. รวมพลัง สร้างรอยยิ้ม ให้คนไทย เปิดรับสมัครงานนิสิตและนักศึกษา ทั้งวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี รวมทั้งหมดกว่า 1,000 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ผ่านโครงการพัฒนาสังคม 3 ด้าน ทั้งส่งเสริมการศึกษาเยาวชน การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมการดูแลสังคมสู้ภัยโควิด-19 ให้ชุมชนยิ้มได้ ผ่านการสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าชุมชนทางสื่อออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยสอน

คุณสมบัติ
-จบการศึกษา ระดับ ป.ตรี ศึกษาศาสตร์,ครุศาสตร์,วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,ศิลปศาสตร์,มนุษย์ศาสตร์
อักษรศาสตร์,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ stem (science/technoligy/engineesring/mathematics+english

2.เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

คุณสมบัติ
-จบการศึกษา ระดับ ปวส./ป.ตรี นิเทศศาสตรฺ์,วรสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน,สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆที่มีความสนใจ

3.พนักงานพัฒนาชุมชนโครงการ Economice SMART farming

คุณสมบัติ
-จบการศึกษา ระดับ ปวส./ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
,เทคโนโลยีการเกษตร,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่มีความสนใจ

SMART marketing

คุณสมบัติ
-จบการศึกษา ระดับ ปวส./ป.ตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี,การตลาด,การสร้างเจ้าของธุรกิจ

เงินเดือน ระดับ ปวส. เริ่มต้น 12,000 บาท ระดับ ป.ตรี เริ่มต้น 15,000 บาท

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. พร้อมเคียงข้างคนไทยให้เดินหน้าต่อไปด้วยกัน ตำแหน่งงานเหล่านี้ ปตท. ได้จ้างผ่านบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ ปตท.
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณดนิตา วิภาขิน โทร. 02-140-3152

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.pttplc.com ปิดรับสมัคร 15 ธัวาคม 2563