มิสเตอร์ยำปากแตกรับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ด่วนๆ

มิ ส เ ต อ ร์ ยำ ป า ก แ ต ก รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ด่วนๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-ซุบซิบ ตำ แ ซ่ บ 1 อัตรา
-ทั่ ว ไ ป 1 อัตรา

เงินเดือน – บาท

คุณสมบัติ
-ไม่ จำ กั ด วุ ฒิ
-สามารถอ่ า น อ อ ก เขียนได้
-รับคนพร้อม เ ริ่ ม ง า น ทันที
-มีประสบการณ์ เคยทำงาน ร้ า น อ า ห า ร มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ต้องการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB : อัมซู ทอร์รีน

ผู้ประกาศ อัมซู ทอร์รีน
ประกาศวันที่ 12/11/2563